Mietiskelyä ja rakentelun aloittamisen harkitsemista